abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Slapers

Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beƫindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken behouden op pensioen. Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen.

Zie ook: gewezen deelnemers.

Solvabiliteit

Het vermogen om op langere termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Sterftetafel

Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse sterftetafel is de prognosetafel AG2018. Deze sterftetafel is vastgesteld door het Actuarieel Genootschap (AG).

Terug