Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Rekenrente

Percentage dat bij actuariele berekeningen wordt toegepast als verondersteld reeel rendement op de beleggingen.

Representativiteitstoets

De representativiteitstoets is in de Wet BPF 2000 geïntroduceerd. Doel van de toets is beoordelen of er een belangrijke meerderheid binnen de bedrijfstak achter de verplichtstelling staat. Bij aanvang wordt de verplichtstelling in principe afgegeven voor onbepaalde tijd. Via een periodieke toets wordt eens in de 5 jaar beoordeeld of er nog voldoende draagvlak hiervoor is binnen de bedrijfstak. Als de toets onvoldoende is, vindt al 2 jaar later opnieuw een toets plaats. Als de toets dan weer onvoldoende is, wordt de verplichtstelling ingetrokken.

Reservetekort

Situatie dat de middelen van het pensioenfonds lager zijn dan de voorziening pensioenverplichtingen, vermeerderd met het vereist eigen vermogen.

Terug